Dr. Κέλλυ Αρμύρα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Η ιατρός Κέλλυ Αρμύρα αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό ‘Λίαν Καλώς’.

Εκπλήρωσε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο άγονο αγροτικό ιατρείο της Αρτοτίνας του νομού Φωκίδας.

Ειδικεύτηκε στην Παθολογία στο νοσοκομείο της Άμφισσας.

Ειδικεύτηκε στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία στο νοσοκομείο ‘Ανδρέας Συγγρός’, κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα για τη θεραπεία της ψωρίασης και της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας.

Έλαβε υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας και της Ελληνικής Εταιρίας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό ‘Περιβάλλον και Υγεία’ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διπλωματικής εργασίας: ‘Φωτογήρανση: μηχανισμοί πρόκλησης και επιδιόρθωσης’.

Εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο νοσοκομείο ‘Ανδρέας Συγγρός με θέμα την ψωρίαση.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Ομοιοπαθητικής Ιατρικής από την Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής της οποίας είναι μέλος.

Έχει δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα και ελληνικά ιατρικά περιοδικά καθώς και εργασίες σε διεθνή συνέδρια.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, της Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Έχει λάβει μέρος σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στα εξής αντίκειμενα:

Γενοδερματοπάθειες (EADV Trainee Course – Genodermatoses, 13-14  January 2014 Innsbruck,  Austria)

Δερματικές παθήσεις σε μεταμοσχευμένους ασθενείς (EADV Trainee Course – Skin in Organ Transplant Recipients, 3-5 April 2014, Zurich, Switzerland )

Αντιμετώπιση Χρόνιων Ελκών (EADV Trainee Course – Chronic Wound Management and Telemedicine, 18-20 June 2014, Brussels, Belgium)

Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΕΑDV Trainee Course – STIs, 19-21 November 2014, Amsterdam,  Netherlands)

Δερματο-ογκολογία (3rd European School of Dermato-Oncology, 29-31 January 2015, Berlin, Germany)

Ελληνικά περιοδικά

1. Κνησμός και δερματοπάθειες. Κ. Αρμύρα, Α. Κουρής, Ε. Ποτουρίδου. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας. 2012, 23;3: 181-189.
2. Oι συχνότερες δερματικές εκδηλώσεις στους ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη:25ετης εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Α. Κουρής, Κ. Αρμύρα, Ρ. Τσατοβίδου, Ν. Σύψας, Α. Κοντός, Κ. Αρώνη Ελληνικά Αρχεία του AIDS. 2013, 21;1:33-38.
3. Κνησμός και συστηματικά νοσήματα Κ. Αρμύρα, Α. Κουρής, Ε. Ποτουρίδου. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας. 2013, 24;2:79-86.
4. Χημική απολέπιση. Ποτουρίδου Ε., Αρμύρα Κ. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας. 2013, 24:3, 187-198.
5. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνιο κνησμό σε δερματολογικούς ασθενείς. Κουρής Α., Αρμύρα Κ., Ποτουρίδου Ε. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας 2014, 25:4, 293-298.
6. Παραδοσιακές συστηματικές θεραπείες ψωρίασης και φωτοθεραπεία. Βαβούλη Χ. Αρμύρα Κ. Μπαλαμώτη Ε. Αντωνίου Χ. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 2016.

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά

 1. Doulaveri, K. Armira, A. Kouris, D. Karypidis, I. Potouridou Genital Vulvar Lichen Sclerosus in Monozygotic Twin Women: A Case Report and Review of the Literature. Case Rep Dermatol 2013;5:321–325
 2. Markantoni V, Kouris A, Armyra K, Vavouli C, Kontochristopoulos G. Remarkable improvement of relapsing dyshidrotic eczema after treatment of coexistant hyperhidrosis with oxybutynin. Dermatol Ther. 2014 Nov;27(6):365-8.
 3. Armyra K, Kouris A, Xanthinaki A, Stratigos A, Potouridou I.Familial Kaposi’s Sarcoma: A Report of Five Cases from Greece. Case Rep Dermatol Med. 2014;2014:671631.
 4. Sgontzou T, Armyra K, Kouris A, Bokotas C, Kontochistopoulos G. Repeated salicylic acid peels for the treatment of hyperplastic sebaceous glands in hypohidrotic ectodermal dysplasia. J Cosmet Laser Ther. 2014 Dec;16(6):293-5.
 5. Kouris A, Armyra K, Christodoulou C, Karimali P, Karypidis D, Kontochristopoulos G. Quality of Life in Patients with Focal Hyperhidrosis before and after Treatment with Botulinum Toxin A. ISRN Dermatol. 2014 Feb 6;2014:308650.
 6. Kouris A, Armyra K, Christodoulou C, Sgontzou T, Karypidis D, Kontochristopoulos G, Liordou F, Zakopoulou N, Zouridaki E. Quality of life psychosocial characteristics in Greek patients with leg ulcers: a case control study. Int Wound J. . 2016 Oct;13(5):744-7
 7. Kouris A, Armyra K, Stefanaki C, Christodoulou C, Karimali P, Kontochristopoulos G Quality of Life and Social Isolation in Greek Adolescents with Primary Focal Hyperhidrosis Treated with Botulinum Toxin Type A: A Case Series.. Pediatr Dermatol. 2015 Mar-Apr;32(2):226-30.
 8. Kouris A, Armyra K, Christodoulou C, Katoulis A, Potouridou I, Tsatovidou R, Rigopoulos D, Kontochristopoulos G. Quality of life, anxiety, depression and obsessive-compulsive tendencies in patients with chronic hand eczema. Contact Dermatitis. 2015 Jun;72(6):367-70
 9. Kouris A, Platsidaki E, Christodoulou C,Armyra K, Korkoliakou P, Stefanaki C, Tsatovidou R, Rigopoulos D, Kontochristopoulos G. Quality of life, depression, anxiety and loneliness in patients with bullous pemphigoid. A case study. An Bras Dermatol. 2016 Sep-Oct;91(5):601-603.
 10. Armyra K, Kouris A, Markantoni V, Katsambas A, Kontochristopoulos G Hidradenitis suppurativa treated with tetracycline in combination with colchicine: a prospective series of 20 patients. Int J Dermatol. 2017 Mar;56(3):346-350.
 11. Kouris A, Platsidaki E, Christodoulous C, Efstathiou V, Markantoni V, Armyra K, Potouridou I, Rigopoulos D, Kontochristopoulos G. Patients’ self-esteem before and after chemical peeling procedure.. J Cosmet Laser Ther. 2017 Dec 29:1-3

Συμμετέχει ενεργά στα επιστημονικά συνέδρια εξωτερικού με δημοσιεύσεις 

 1. Ελεύθερη ανακοίνωση: Key issues in auditing burn related mortality by autopsy. I.N. Papadopoulos1, D. Voros2, N. Kanakaris1, A. Triantafillidis1, K. Armira1, C. Leukidis3. [1] National University of Athens, “Attikon” University General Hospital, Greece, [2] 2nd Dept. of Surgery, Athens Univ. Med. School, Aretaieion Hosp.Athens, Greece, [3] The Athens Forensic Medical Department, Ministry of Justice, Athens, Greece. International Surgical Week ISW, Montreal, Canada, 2007
 2. E-Poster: Genital vulvar lichen sclerosis in monozygotic twin girls. Doulaveri G. Armyra K. Kouris A. Potouridou I. 10th Spring symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Cracow 23-26 May 2013, Poland.
 3. Poster: Treatment of hypertrophic scars with botulinum toxin type A vs 5-fluoracil: a case report. K. Armira, A. Kouris, V. Markantoni, A. Sarakinos, G. Kontochristopoulos “9th World Congress of Cosmetic Dermatolocy“, June 27-30, 2013, Athens, Greece.
 4. Poster: Familial Kaposi sarcoma. Kouris A. Armira K. Stratigos A. Potouridou I. 8th World Congress of Melanoma Hamburg 17-77 July 2013.
 5. Poster: Treatment of Kaposi sarcoma with Imiquimod 5% cream. Kouris A. Armira K. Papadopoulou A. Polidorou D. Stratigos A. Potouridou I. Hamburg 17-22 July 2013.
 6. E-poster: Psychlogical aspects of patients with pemphigus Kontochristopoulos G, Kouris A, Armira k, Gerodimou M, Markantoni V, Zouridaki E, Sgontzou T, Polidorou D, Potouridou I. 22nd EADV Congress 2-6 October 2013 Istanbul, Turkey.
 7. E-poster: Effect of botulinum toxin type A on quality of life in patients with focal hyperhidrosis Kouris A, Armira K, Gregoriou S, Markantoni V, Agiasofitou E,Kontochristopoulos G. 22nd EADV Congress 2-6 October 2013, Istanbul, Turkey.
 8. Poster: Repeated salicylic acid peels for the treatment of hyperplastic sebaceous glands in anhidrotic ectodermal dysplasia. Sgontzou T, Armyra K, Chaidemenos G, Kouris A, Markantoni V, Bokotas C, Kontochristopoulos G. IMCAS Annual Meeting 30 January- 2 February 2014, Paris, France.
 9. Poster: Quality of life and social isolation in pediatric patients with primary focal hyperhidrosis treated with botulinum toxin type A. Kouris A, Armyra K. Stefanaki C, Christodoulou C, Karimali P. Kontochristopoulos G. 12th ESPD Congress 12-14 June 2014, Kiel, Germany.
 10. Ε-Poster: Quality of life and psychological parameters of patients with bullous pemfigoid. Kouris A, Armyra K , Markantoni V, Zouridaki E, Sgotzou T, Petridis A, Kontochristopoulos G. 11th EADV Spring Symposium, 22-25 May 2014, Belgrade, Serbia.
 11. Ε-Poster: Palmoplantar keratoderma, wooly hair, arrhythogenic cardiomyopathy. Sgontzou T, Armyra K, Spiliopoulos T, Kouris A, Petridis A, Kontochristopoulos G. 11th EADV Spring Symposium, 22-25 May 2014, Belgrade, Serbia.
 12. Ε-Poster: Self-esteem and social isolation in patients with psoriasis. Kouris A, Spiliopoulos T, Chaidemenos G, Christodoulou C, Armyra K, Markantoni V, Tsatovidou R, Kontochristopoulos G. 11th EADV Spring Symposium, 22-25 May 2014, Belgrade, Serbia.
 13. Ε-Poster: Quality of life, anxiety and depression in patients with psoriasis. Kouris A, Christodoulou C, Stefanaki C, Armyra K, Zouridaki E, Tsatovidou R, Sgotzou T, Livaditis M, Kontochristopoulos G, 23rd EADV Congress, 8-12 October 2014, Amsterdam, the Netherlands.
 14. Ε-Poster: Regression of dyshidrotic hand eczema after treatment of concomitant hyperhidrosis with oxybutynin. Markantoni V., Spiliopoulos T., Kouris A., Armyra K., PanPhoneaki I., Petridis A., Kontochristopoulos G. 23rd EADV Congress, 8-12 October 2014, Amsterdam, the Netherlands.
 15. Ε-Poster: Paraneoplastic cutaneous disorders. Sgontzou T., Armyra K., Kouris A., Mpalamoti E., Zouridaki E., Kontochristopoulos G. 23rd EADV Congress, 8-12 October 2014, Amsterdam, the Netherlands.
 16. Poster: In transit metastasis in a non-treated melanoma. K.Armyra, S.Geleki, I.Potouridou, M.Fragoulis, E.Christofidou, D.Polydorou, A. Stratigos. 4th World congress of dermoscopy, 16-18 April 2015, Vienna, Austria.
 17. Poster: Acral melanoma in a rare position. S.Geleki, K.Armyra, O.Papadopoulos, D. Polydorou, A. Stratigos. 4th World congress of dermoscopy, 16-18 April 2015, Vienna, Austria.
 18. E-Poster: Cutaneous scleroderma: Response to PUVA therapy. Kouris A, Vavouli C, Armyra K, Markantoni V, Antoniou C. 24th EADV congress, 7-11 October 2015, Copenhagen, Denmark.
 19. E-poster: PUVA therapy for cutaneous drug-resistant graft-versus-host disease. Kouris A., Vavouli C., Markantoni V., Armyra K., Antoniou C. 24th EADV congress, 7-11 October 2015, Copenhagen, Denmark.
 20. E-poster: Experience on management of cutaneous lupus erythematosus in a University clinic for cutaneous autoimmune diseases in a series of 400 patients. Armyra K., Stavropoulos P., Albanopoulou A., Avramidou S., Avgerinou G. 13th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athens, Greece.
 21. E-poster: Comparative study of quality of life and psychosocial parameters in patients with leg ulcers and psoriasis. Kouris A., Christodoulou C., Efstathiou V., Armyra K., Kordera E., Zouridaki E., Kontochristopoulos G. 13th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athens, Greece.
 22. E-poster: An unusual folliculitis of the face successfully treated with dapsone. Sgontzou T., Zouridaki E., Armyra K., Kalkounou I., Christofidou E., Aroni K., Kontochristopoulos G. 13th EADV Spring Symposium, 19-22 May 2016, Athens, Greece.
 23. Ε-poster: Cancer risk in dermatomyositis: an estimation in a University

clinic for cutaneous autoimmune diseases in a series of 40 patients. K.Armyra,

 1. Avgerinou, M. Gerochristou, T. Fotas, S. Avramidou. P.G. Stavropoulos.

25th EADV Congress, 28 September-2 October 2016, Vienna, Austria.

 1. Coexistence of bullous pemphigoid and morphea: a case report K.Armyra,
 2. Lazou, I. Kalkounou, S. Avramidou, P. Stavropoulos. 26th EADV Congress, 13-17 September 2017 Geneva, Switzerland