Ενέσιμη λιποδιάλυση για άνδρες

Πρόκειται για έγχυση λιποδιαλυτικών ουσιών στα σημεία του σώματος που εμφανίζουν συσσώρευση λίπους. Αυξάνουν τη διαπερατότητα και τη ρευστότητα των μεμβρανών των λιποκυττάρων, συμβάλλοντας στην αποβολή του λιπιδιακού περιεχόμένου τους, το οποίο εν συνεχεία αποβάλλεται από τον οργανισμό. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι η φωσφατιδυλοχολίνη, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη μείωση του τοπικού πάχους και το δεοξυχολικό οξύ.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί για τη μείωση του τοπικού πάχους, σε λιπώματα, στον βοοειδή αυχένα και στο διπλοσάγονο.

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο αποτελείται από 4-6 θεραπείες με μεσοδιαστήματα 21 ημερών. Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με ραδιοσυχνότητες και λεμφικό μασάζ για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.